Klubist

lippWana-Kolga Tsiklitall on motoklubi mis koondab endas peamiselt vanadest, üle 35a vanustest tsiklitest huvituvaid inimesi. Klubi asutajaks ja eestvedajaks on klubi President Jaan Sild. Klubis on hetkeseisuga 10 aktiivset liiget, ning toetajaliikmed.

Peamine eesmärk on vanade tsiklitega koos sõitmine, vanatehnikaürituste külastamine, ühised matkad ja väljasõidud. Enamus klubi liikmeid omab ka kaasaegseid mootorrattaid, aga vanatehnikahuvist ja Eesti lühikesest sõiduhooajast tingituna jääb aega ja huvi nendega ringi liikumiseks järjest vähemaks.

klubi

Teiseks peamiseks tegevussuunaks on vanade tsiklite taastamine, võimalikult autentset tulemust eesmärgiks pidades. Kõik seni taastatud tsiklid on musta numbri sertifikaadi väärilised ning saanud erinevatel taastamiskonkurssidel kõrgeid kohti. Iga klubiliige taastab oma tsikleid ise, klubi eesmärk on seda tegevust toetada nii informatsiooni, parimate praktikate, tööde ühildamise, töökoja ja seadmete kasutamise võimaldamise läbi.

Klubi liikmetelekuulub kokku üle 70 erineva vanatsikli, millest parimad on eksponeeritud klubiruumide näitusesaalis.

Klubi lähtub oma tegevuses klassikalistest motoklubide tegutsemispõhimõtetest, omades oma sümboolikat, põhikirja, sisekorra- ja käitumisreegleid.

Kui oled klubiga liitumisest huvitatud, omad soovitatavalt üle 35 aasta vanust tsiklit ja A- kategooria juhilubasid, siis tutvu klubi põhikirjaga ja kodulehel oleva infoga, ning seejärel lepi kokku kuna klubiga kokku saad (info@tsiklitall.ee ; +372 505 6985) – siis vaatame edasi..